Fuelservice

Home Build

Vi tilbyr gode priser for rens av dieselen i tanken, med fjerning og bekjempelse av dieselmikrober (også kalt dieseldyr). Når dieseldyrene vokser i dieselolje omdanner de deler av dieseloljen til komponenter som er skadelige for forbrenningsmotorer. Slimet legger seg i tanker og rørsystem, og fører til at rør og filtre tettes. 

Vi tilbyr dieselrens på: 

  • Båter

  • Vannverk

  • Kraftverk

  • Alle steder med generator

  • Offentlige bygg

  • Sykehus

  • Anleggsbransjer

  • Gårdstanker

  • Oppdrettsnæringen